2017-12-12

Informacje

budynek_kwpspDane adresowe - Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
w Olsztynie


10-045 Olsztyn
ul.Niepodległości 16


Telefony:

tel. 089 522 95 00 - sekretariat

fax. 089 522 95 05 - sekretariat

fax. 089 522 95 08 - SKKW - po godz.15:30

kontakt elektroniczny na e-mail

Strony www:

http://www.kwpsp.olsztyn.pl/

NIP

739-11-26-340

REGON

P-000173597-31005000-52-1-752-51101

Konta:

1. Podstawowe konto wydatków budżetowych:
Numer: 38 1010 1397 0056 1422 3000 0000


2. Konto depozytowe i sum na zlecenia (wadia, zabezpieczenia, itp.):
Numer: 74 1010 1397 0056 1413 9120 0000

 

3. Konto Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych:
Numer: 08 1010 1397 0056 1418 9110 0000