2017-12-11

Kierownictwo

Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP - st. bryg. mgr inż. Bogdan Wierzchowski

Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP - bryg. mgr inż. Michał Kamieniecki

Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP - bryg. mgr inż. Robert Fliciński