2018-01-09

Komórki organizacyjne

Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi komendy wojewódzkiej są:

1) Wydział Operacyjny - symbol - WR;

a) Sekcja Koordynacji Ratownictwa

2) Wydział Informatyki i Łączności - symbol WIiŁ;

3) Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy - symbol WZ;

4) Wydział Organizacji i Nadzoru - symbol WO;

5) Wydział Kadr - symbol WK;

6) Wydział Finansów - symbol WF;

7) Wydział Kwatermistrzowski - symbol WT;

8) Wydział Techniczny - symbol WTT

9) Ośrodek Szkolenia - symbol WOSz

 

10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Informacji Niejawnych - symbol WOIN