2018-01-09

O nas

WITAMY NA STRONIE PODMIOTOWEJ KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLSZTYNIE W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej jest państwową jednostką budżetową.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie jest urzędem zapewniającym obsługę Warmińsko Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, będącego wojewódzkim organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej podległym Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej jest jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej.

 

 

strona internetowa: www.kwpsp.olsztyn.pl
adres e-mail: EPUAP
BIP: https://kwpspolsztyn.bip.gov.pl/